සිංගප්පූරුවේ අද දින පමණක් ආසාදිතයන් 1037ක්

www.lankadeepa.lk අද දිනයේදී පමණක් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,037 දෙනකු වාර්තා වූ බව සිංගප්පූරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. April 23, 2020 at 02:38PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *