රුපියල් කෝටි එකහමාරකට අධික කේරල ගංජා සමග දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

www.lankadeepa.lk යාපනය, වෙත්තලකේනි, කඩෙයිකාඩු දකුණු වෙරළ තීරයේදී කේරළ ගංජා කිලෝ ග්‍රෑම් 93ක් සමඟ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. April 23, 2020 at 02:38PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *