මිල ප්‍රදර්ශනය නොකරන ජංගම අලෙවි රථ සොයා මෙහෙයුම්

www.lankadeepa.lk අධික ලෙස ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථයෙන් ජංගම රථ මගින් වැඩි මිලට ද්‍රව්‍ය අලෙවි කිරීම සහ මිල ප්‍රදර්ශනය නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් විමර්ශන අංශය මෙහෙයුම් අරඹා ඇත. April 23, 2020 at 11:38AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *