ඉන්දියාවේ සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුහු රැගෙන එති

www.lankadeepa.lk ඉන්දියාවේ අම්රිත්සාර් හි රැදී සිටි එරට උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට ගොස් සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 101 ක් ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ විශේෂ ගුවන් යානයක් මගින් අද (23 ) පස්වරුවේ කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත රැගෙන එනු ලැබූහ. April 23, 2020 at 04:09PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *