අද දිනයේ කොරෝනා රෝගීන් 20 ක්

www.lankadeepa.lk අද රාත්‍රී 11.45 ට පමණ කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් 7 ක් වාර්තා වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි. April 23, 2020 at 01:38PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *