යුද හමුදා නිලධාරියා අසාදිතයකු නොවේ : අනික් පුද්ගලයා අසාදිතයකු බව හඳුනා ගනී

www.lankadeepa.lk පුත්තලම මූලික රෝහලින් කුරුණැගල රෝහලට යැවූ යුද හමුදා නිලධාරියාට කොරෝනා ආසාදනය වී නොමැති බවත් අනික් පුද්ගලයා අසාදිතයකු බවත් වෛද්‍ය පර්යේෂණ වලින් සනාථ කර ඇති බව පුත්තලම රෝහල් අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සුමිත් අත්තනායක මහතා පවසයි . March 28, 2020 at 04:08PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *