මිරිසුවිල් ඝාතනයේ සැරයන් නිදහස් කළාට ටී එන් ඒ අප්‍රසාදය

www.lankadeepa.lk යාපනය මිරිසුවිල්හි පුද්ගලයින් 08 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට මරණ දඩුවම නියමව සිටි යුද හමුදා නිළධාරියෙකු ජනපති සමාව ලබා දීම පිළිබද දෙමළ ජාතික සන්ධානය අප්‍රසාදය පළකර සිටී. March 28, 2020 at 04:43PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *