කොරෝනා යැයි සැක 20 ක් බණ්ඩාරගම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයකට

www.lankadeepa.lk බණ්ඩාරගම අලුත්ගම සර්වෝදය උස්ස අධ්‍යාපන ආයතනයේ ගොඩනැගිල්ලක ස්ථාපිත කළ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත යැයි සැක කරන පුද්ගලයින් 20 දෙනෙකු අද (28) ඇතුළත් කළ බව කර්නල් කමල් ජයසූරිය මහතා පැවසීය. March 28, 2020 at 04:57PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *