අටුළුගමට ගොස් පැමිණි බලපිටියේ දෙදෙනෙක් ස්වයං නිරෝධායනයට

www.lankadeepa.lk බණ්ඩාරගම අටුළුගම ප්‍රදේශයේ සිය මව බැලීමට ගොස් එම ප්‍රදේශයේ සංචාරය කළ බලපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයකු හා ඔහු සමඟ ගිය තවත් පුද්ගලයකු නිරෝධායනය කිරිමට මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරු අද (28) නියෝග කළේය. March 28, 2020 at 04:08PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *